210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησηςποιότητας νερού σε δίκτυα ύδρευσης

Οι προκλήσεις της εφαρμογής

Σύμφωνα με στοιχεία των ΔΕΥΑ, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ποιότητα του πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών είναι τα  περιστασιακά και κατά τόπους συμβάντα αυξημένης θολότητας.  
Επιπλέον, για λόγους δημόσιας υγείας κρίνεται σημαντική και επιτακτική η συνεχής παρακολούθηση της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο ύδρευσης, το οποίο παραμένει στο σύστημα διανομής του νερού μετά την χλωρίωση που διενεργείται για λόγους απολύμανσης και για την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό.
Άλλες βασικές παράμετροι που συνήθως επιλέγονται για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ποιότητας είναι η θερμοκρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα / αλατότητα και πιθανόν συνδυασμένο / ολικό χλώριο, pH, ORP, διαλυμένο οξυγόνο, διαλυμένο όζον κτλ.

Οφέλη από τη χρήση Remote Monitoring

01
εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
02
προστασία της υγείας των καταναλωτών
03
καλύτερη κατανομή του ελάχιστου ανθρωπίνου δυναμικού της ΔΕΥΑ
04
μείωση του κόστους λειτουργίας
05
έγκαιρη ενημέρωση βλαβών και προβλημάτων
06
γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων με μικρότερο οικονομικό κόστος
07
έγκαιρη ενημέρωση βλαβών και προβλημάτων
08
κεντρική διαχείριση προβλημάτων
09
αύξηση παραγωγικότητας
10
αποτελεσματικότερος έλεγχος των διεργασιών επεξεργασίας – απολύμανσης
11
καταγραφή και συγκέντρωση των δεδομένων για αποτελεσματικότερο μελλοντικό σχεδιασμό
12
έμπρακτη απόδειξη των διοικήσεων ότι στοχεύουν και επενδύουν στην προστασία του καταναλωτή, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα στον καταναλωτή

Το δίκτυο

Ο εξοπλισμός που προτείνεται, είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για χρήση με απλές μπαταρίες που μπορούν να καλύψουν την ενεργειακή αυτονομία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το δίκτυο σταθμών, περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και ενεργοποίηση των σταθμών επιτρέποντας την απομακρυσμένη συνεχή μέτρηση και αποστολή των μετρήσεων σε διαδικτυακό λογισμικό που τρέχει σε οποιαδήποτε συσκευή όπως υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ κτλ.

Η αρχιτεκτονική δομή του τηλεμετρικού δικτύου σταθμών εγγυάται:

  • την παροχή αξιόπιστων μετρήσεων και δεδομένων
  • την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των σταθμών
  • τη διάθεση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο
  • την έγκαιρη ενημέρωση των υπευθύνων σε περίπτωση υπερβάσεων των επιθυμητών ορίων

Οι σταθμοί είναι πλήρως επεκτάσιμοι, αυτόνομοι, δοκιμασμένοι με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης για να δεχθούν επιπλέον αισθητήρες ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες τις υπηρεσίας.

Πιλοτικός σταθμός

Η εταιρία μας, με στόχο να αποδείξει έμπρακτα την χρησιμότητα και αξιοπιστία των συστημάτων, καθώς και την αποτελεσματικότητα της απομακρυσμένης παρακολούθησης δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης ενός πιλοτικού σταθμού εφόσον υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον της υπηρεσίας και διαθέσιμου συστήματος (τηρείται αυστηρώς σειρά προτεραιότητας).

Συμπληρώστε τη φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440 για περισσότερες πληροφορίες.