210 2815440 Δε - Πα: 9:00 - 17:00 info@metrica.gr

Σύνδεση

Ιχθυοκαλλιέργειες

Η ανάγκη βέλτιστης απόδοσης μιας μονάδας υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά την ποιότητα των ιχθυρών αλλά και την παραγόμενη ποσότητα είναι επιτακτική. Επιτακτική είναι και η ανάγκη συμμόρφωσης με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και τις συνθήκες λειτουργίας των μονάδων. Η εταιρία μας, METRICA ΑΕ, σε συνεργασία με πιστοποιημένους οίκους του εξωτερικού με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των υδρολογικών μετρήσεων, παρέχει ολοκληρωμένες & πιστοποιημένες λύσεις «εξοπλισμού και υπηρεσιών» για συνεχή μέτρηση και καταγραφή ποιοτικών υδρολογικών παραμέτρων όπου αυτό απαιτείται. 

Aquadopp Profiler current profiler

Μικρός & εύκολος στη χρήση, ο ακουστικός ρευματογράφος ...

Real Time Monitoring

Παρακολούθηση ποιότητας σε πραγματικό χρόνο...

Real Time Monitoring – biofouling minimized

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο...

Real Time Monitoring - Μεμονωμένοι αισθητήρες

Παρακολούθηση θερμοκρασίας, αγωγιμότητας pH/ORP, διαλυμένου ...

Spot Measurements

Φορητός πολυπαραμετρικός αισθητήρας Hydrolab HL4/HL7 – ...